Vodíková voda Kangen

Voda Kangen© je zásaditá voda s vysokým podielom kyslíka a ionizovaných minerálov, ktoré telo dokáže efektívne naviazať a spracovať. Jej pH je v rozmedzí 8,5 až 9,5! Svojím zložením a vlastnosťami zodpovedá pramenitej vode z čias, keď príroda ešte nebola poznamenaná environmentálnymi záťažami. Kangen – z japončiny Návrat k pôvodnému prameňu…

 

Po odstránení nečistôt voda preteká do komory, v ktorej prebieha elektrolýza. Zjednodušene povedané, ide o fyzikálno-chemický rozkladný dej, spôsobený prechodom elektrického prúdu cez vodu, ktorý mení jej chemickú štruktúru, pričom ku tejto zmene by za iných okolností nedošlo. Elektrický prúd prechádza cez elektródy z ušľachtilých kovov – anódu a katódu z titánu potiahnutého platinou. Kladne nabitá anóda priťahuje záporný elektrón a záporne nabitá katóda elektróny odovzdáva. Voda z vodovodu prirodzene obsahuje určité množstvo minerálov. Kladne nabitá anóda priťahuje záporne nabité častice s kyslým pH, ku ktorým patria chlór, fosfor a síra a záporne nabitá katóda priťahuje kladne nabité zásadité minerály, ako napr. draslík, horčík, vápnik a sodík.

Pozrime sa najprv do katódovej komory: zásadité minerály vytesnia H+ ióny z molekuly vody a stabilne sa zlúčia so zvyšným iónom OH- (malá pripomienka: H2O znamená OH- + H+). Vezmime si príklad draslíka (K + ako pozitívny ionizovaný zásaditý minerál), pri ktorom to vyzerá takto: K+ naviaže OH ión z molekuly vody H2O a stane sa z neho KOH, zvýši ión H+, ktorý naviaže elektrón uvoľnený z katódy, stáva sa z neho H a spolu s iným H bublinkuje ako H2 (vodík) na povrchu vody. To je dôvod, prečo čerstvo vyprodukovaná voda Kangen je na krátku dobu zakalená a až po niekoľkých sekundách sa  vyčistí, keď sa bublinky odparia. Výsledkom je, že v katódovej komore sa nachádza zásaditá voda s vysokým podielom kyslíka (vodík sa postupne odparil, kyslík je viazaný na zásadité minerály) a ionizovaných minerálov, ktoré telo dokáže efektívne naviazať a spracovať. To je voda KangenTM s pH v rozmedzí 8,5 až 11,5, ktorá vyteká cez hlavnú hadičku na prístroji a používa sa na pitie a varenie.

V anódovej komore, ktorá je oddelená membránou, prebieha opačný proces: záporne nabité kyslé minerály sa naviažu na H+ ióny, anóda odoberie OH- iónom elektróny a uvoľní sa kyslík. Výsledkom je oxidačná voda s kyslým pH (v dôsledku nedostatku elektrónov) s malým množstvom kyslíka. Táto voda vyteká z vedľajšej hadičky a používa sa ako Beauty voda na zmäkčenie pokožky, dezinfekciu, zalievanie kvetov atď.

Podrobný popis využitia rôznych typov vody nájdete tu.

Na trhu sa nachádza viacero ionizátorov vody, ktoré využívajú tej istý princíp elektrolýzy. To, v čom sa líšia, je kvalita, spoľahlivosť a stálosť procesu výroby ionizovanej vody, ktoré sú ovplyvnené 2 faktormi:

  • celkovej veľkosti elektrolyzačných platní
  • množstva elektrickej energie, ktorá na vodu pôsobí

Elektródy sa vyrábajú z ušľachtilých kovov – platiny a titánu – a sú rozhodujúcim faktorom pri výrobe ionizátora. Hoci zdanlivo lacnejšie ionizátory síce vyrábajú „zásaditú“ vodu, pH hodnota a ORP (oxidačno-redukčný potenciál) tejto vody podliehajú výkyvom a nedosahujú taký objem vzácnych molekúl vody s jemnou štruktúrou, ktorá dokáže prenikať do buniek a dostatočne ich hydratovať.

Nemecký biochemik Dr. Warburg ešte v minulom storočí zistil, že:

  • rakovinová bunka má kyslé pH, zdravá bunka má pH zásadité
  • nedostatok kyslíka a prekyslenie sú dvoma stranami jednej mince – jedna bez druhej neexistuje
  • normálne fungujúce bunky nedokážu existovať bez kyslíka, zatiaľ čo rakovinovej bunke kyslík nechýba, práve naopak, darí sa jej v nedostatočne okysličenom prostredí. Toto platí bez výnimky.
  • znížte bunke na 48 hodín prísun kyslíka o 35 percent kyslíka a zmení sa na rakovinovú