Zariadenia LeveLuk na výrobu vody Kangen© od spoločnosti Enagic majú zabudovaný uhlíkový filter vysokej kvality, ktorý ju zbavuje mechanických nečistôt, ťažkých kovov, mikroplastov a prímesí, ktoré spôsobujú jej zápach a nedobrú chuť. Filter má životnosť 9 až 12 mesiacov alebo 6 000 litrov vody podľa toho, čo nastane skôr. V prípade veľmi silného znečistenia chlórom, fluoridom, arzénom a selénom, prípadne štrkom, hrdzou a inými mechanickými nečistotami ponúka spoločnosť Enagic dodatočný systém účinnej predfiltrácie.