Voda Kangen© vykazuje ORP na úrovni -450 až -1050 milivoltov v závislosti od typu použitého prístroja LeveLuk! To znamená, že je bohatá na elektróny a tie ochotne skrotia voľné radikály v našom tele!

Ľudské telo vo svojej podstate pripomína dokonale fungujúci stroj – každá bunka má svoju špecifickú úlohu, bunky s podobnou úlohou sa zlučujú do tkanív, tkanivá do orgánov a orgány potom tvoria orgánové sústavy. V ľudskom organizme sa nič nedeje náhodou, všetko podlieha určitým pravidlám.

Jednou zo základných vlastností buniek je príjem výživy, z ktorej vďaka metabolizmu získava energiu potrebnú pre jej fungovanie. Pri tomto procese látkovej premeny vznikajú tiež odpadové látky, ktorých sa bunka musí účinne zbavovať, aby naďalej mohla plniť životne dôležité úlohy. Bez preháňania možno konštatovať, že telo je také zdravé, ako čisté a zdravé sú jednotlivé bunky. Dôkladné očistenie bunky sa deje prostredníctvom vody, ktorá do bunky preniká cez akvaporíny – proteínové kanály. Bežná voda z vodovodu alebo minerálna voda má štruktúru pozostávajúcu z veľkých zhlukov molekúl vody a iba ťažko môže preniknúť cez úzke kanály do vnútra bunky na rozdiel od vody Kangen©, ktorá vďaka jemnej štruktúre ľahko prekĺzne do bunky a dokonale ju hydratuje a očisťuje.

Je však tiež dôležité vedieť o tom, že v tele neustále prebieha proces oxidácie vplyvom spomínaných metabolických procesov, stresu a toxických látok z vonkajšieho prostredia (znečistené životné prostredie, fajčenie, alkohol, pesticídy). Je to chemický proces, pri ktorom určitá látka odovzdáva elektróny alebo sú jej odnímané nedobrovoľne. Oxidácia je zodpovedná za mnoho patologických prejavov v ľudskom tele, má za následok degeneratívne poškodenie buniek a predčasné starnutie a poznáme ho aj pod názvom oxidačný stres. Stačí si predstaviť jabĺčko, ktoré krátko po rozkrojení zhnedne.

Vinníkmi sú takzvané „voľné radikály“ – agresívne molekuly kyslíka, ktorým chýba jeden elektrón. K poškodeniu bunky dochádza tým, že kyslík si chýbajúci elektrón odoberá zdravým bunkám a tým ich destabilizuje. V súčasnosti narastá počet degeneratívnych ochorení, za ktorými stojí práve oxidačný stres, sú to napr. ochorenia centrálneho nervového systému (Alzheimerova choroba, demencia), autoimunitné ochorenia (rakovina, reumatoidná artritída), cievne ochorenia a ochorenia srdca, cukrovka, ale i strata pružnosti pleti, vrásky, šedivé vlasy a ich vypadávanie a únava.

Príroda má však liek na všetko – hovoríme im antioxidanty – chemikálie, ktoré harmonizujú účinok voľných radikálov tým, že im ochotne darujú svoj voľný elektrón. Prirodzene sú dostupné mnohé potraviny, ktoré sú bohaté na antioxidanty tým, že obsahujú vitamíny C, E, polyfenoly (flavonoidy), betakarotén, rastlinné estrogény a iné. Patrí k nim tiež molekulárny vodík, ktorý sa vďaka elektrolýze vyskytuje vo vode Kangen©. Molekulárny alebo aktívny vodík je atóm vodíka, ktorý má jeden elektrón navyše a nachádza sa ho dostatok v zásaditej vode vo forme OH- (hydroxidový ión). Čím vyššie je pH, tým viac hydroxidových iónov, a tým aj atómov molekulárneho vodíka tekutina obsahuje a tým je vyšší je aj negatívny oxidačno-redukčný potenciál (ORP). Vyjadruje obsah voľných elektrónov a udáva sa v milivoltoch. Experimentálne meranie ukázalo, že zatiaľ čo voda z vodu alebo minerálna voda vo fľašiach mala ORP v rozmedzí 200 až 300 milivoltov, kladná hodnota svedčí o absencii dispozičných elektrónov schopných harmonizovať voľné radikály, to znamená, že táto voda bude v tele spôsobovať oxidáciu a chýbajúce elektróny si vezme zo zdravých buniek.