Kľúčom k dobrému zdraviu je voda – voda, ktorá dokáže stvoriť a udržovať život a tiež ho predčasne ukončiť.

 

Možno ste sa ako väčšina ľudí západnej hemisféry nikdy nezamýšľali nad vodou ako takou. Vychádzame z toho, že jej kvalita je pod stálou kontrolou, jej zdroje sú neobmedzené a považujeme za samozrejmé, že ňou môžeme plytvať. Na výrobu 1 kg mäsa sa spotrebuje 13000 litrov vody, výroba jedného trička vyžaduje 2000 litrov vody a kým šálka kávy dorazí na stôl s raňajkami, zhltne 140 litrov vody. Prekvapujúci je tiež fakt, že na výrobu jedného litra plastovej fľaše vody sa spotrebujú až 3 litre pitnej vody.

Avšak nie všetci majú k dispozícii dostatok vody a tam, kde jej je nedostatok, sa kvalita stáva rozhodujúcim faktorom. I nám dostupná bežná pitná voda je výsledkom komplikovaného procesu filtrácie až 100 rôznych cudzorodých látok, ktoré sa dokázateľne vyskytujú vo vode a obsah ktorých je iba regulovaný stanovením „hraničných hodnôt“. Zo zistení organizácie WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyplýva, že minimálne 1,8 miliardy ľudí na svete využíva ako zdroj pitnej vody vodu kontaminovanú fekáliami. Kontaminovaná voda môže prenášať ochorenia, ako sú hnačka, cholera, dyzentéria, týfus a detská obrna. Odhaduje sa, že kontaminovaná pitná voda spôsobuje približne 502 000 úmrtí v dôsledku hnačky ročne.

Napriek tomu, že viac ako 70 percent Zeme pokrýva voda, iba 3 percentá z toho tvorí sladká voda. Z toho máme k dispozícii iba jednu pätinu, teda 0,6 percenta, zvyšok je viazaný pod zemským povrchom alebo v ľadovcoch. Toto malé množstvo vody používame stále dokola po celé stáročia. Je to tá istá voda, ktorá už pred miliónmi rokov cirkulovala vo večnom kolobehu po celej Zemi a je to tiež stále to isté množstvo. Ten pohár vody, ktorý dnes vypijete, bol možno vínom počas Rímskej ríše. Voda je večná. Dnes musí postačovať pre takmer 7 miliárd ľudí nielen ako pitná voda, ale tiež na pokrytie ďalších každodenných potrieb a predovšetkým na zabezpečenie potravy – na zavlažovanie poľnohospodárskych plodín alebo na chov dobytka.

Preto nás veľmi neprekvapí skutočnosť, že voda 21. storočia – či už ide o vodu z vodovodu alebo vodu vo fľašiach – je na míle vzdialená od vody, z ktorej pred miliónmi rokov vznikol život. I dnes musí voda, ktorú pijeme, zabezpečiť udržanie života, spĺňať životne dôležité úlohy v ľudskom tele. V kapilárach ľudského tela dôjde deň čo deň ku výmene asi 80 000 litrov vody medzi krvou a medzibunkovým priestorom, aby do bunky prenikli živiny a naopak, aby bola bunka zbavená odpadových látok. Ale môže voda, ktorá cirkuluje v stále viac znečistenom prostredí a ktorá je stále dokola upravovaná, spĺňať úlohy tak, ako to Príroda zamýšľala? Voda má totiž jednu špecifickú vlastnosť, ktorá je predpokladom pre vznik života – prudko reaguje s látkami, s ktorými príde do styku. Je možné sa domnievať, že posledných 150 rokov razantnej industrializácie a populačnej explózie, ktoré našu planétu priviedli takmer na pokraj zániku, neovplyvnili kvalitu základného prvku na Zemi – vody? Keď vezmeme do úvahy, že prakticky každý životne dôležitý proces v ľudskom tele je závislý od vody, akákoľvek zmena v štruktúre najdôležitejšieho prvku na Zemi nemôže zostať bez následkov pre ľudské zdravie. Dožívame sa síce stále vyššieho veku, ale nepribúdajú dramaticky civilizačné ochorenia? Hoci sa nám podarilo nájsť liek na takmer každý symptóm, prestali sme pátrať po príčinách. Taktiež sme prestali dôverovať schopnosti nášho tela uzdraviť sa samo. K tomu však potrebuje naše telo vodu – dokonalú vodu s takým zložením a takými vlastnosťami, ako mala voda z prapôvodného zdroja. Možno pravidelne športujete, dodržiavate zásady zdravej životosprávy, ale to všetko je iba polovičný úspech, pokiaľ pijete vodu s nedobrými vlastnosťami – vodu znečistenú prímesami, vodu s nízkym pH a oxidatívnym potenciálom. A preto sa dostávame ku vode Kangen.